Lees hier de laatste blog van Advocatenkantoor Zeeland

Wijzigingen in partneralimentatie

Partneralimentatie is het bedrag dat na een scheiding betaald moet worden als de dan ex-partner (man of vrouw) niet genoeg geld heeft om voor zichzelf te zorgen. Het betalen van partneralimentatie is in deze situatie een verplichting en geldt voor zowel huwelijken als voor geregistreerd partnerschap. Het bedrag dat wordt afgesproken – en de hoogte ervan - mag in principe zelf bepaald worden en wordt opgenomen in het scheidingsconvenant. Tot 1 januari 2020 is de termijn waarover partneralimentatie moet worden betaald maximaal twaalf jaar, tenzij een huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan die tijd heeft geduurd, dan tellen de jaren zolang als de verbintenis duurde. De plicht van het betalen vervalt als de ontvangende partner met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Van twaalf naar vijf jaar

Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels ten aanzien van partneralimentatie sterk gewijzigd. Zo wordt de maximale betalingsplicht teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Hebt u een verbintenis gehad die korter duurde dan vijf jaar dan wordt de tijd waarover betaald moet worden maximaal de helft van de periode die deze verbintenis duurde. Er zijn wel twee uitzonderingen op deze nieuwe regels. Heeft het huwelijk lang geduurd en dan houdt men een termijn van minimaal vijftien jaar aan en is de ex-partner boven de vijftig, dan wordt de maximale termijn waarover partneralimentatie moet worden betaald, tien jaar. Men verwacht door deze nieuwe regel dat er scheidingen zullen worden uitgesteld tot na de datum van 1 januari 2020, omdat scheidingen die voor deze datum worden uitgesproken onder de oude regeling van een maximale betaaltermijn van twaalf jaar blijven vallen.

Belastingaftrek

Naast het terugbrengen van de termijn verandert er nog meer. Kan betaalde partneralimentatie tot 2020 voor maximaal 51.95% worden afgetrokken van het belastbaar inkomen – let wel voor de ontvangende partner wordt partneralimentatie als inkomen geteld waarover belasting betaald moet worden - vanaf 2020 wordt deze aftrek in vier jaar verlaagd tot 37,05% in 2023.

Hebt u hulp nodig bij het berekenen van uw partneralimentatie, neem dan eens contact op met Advocatenkantoor Zeeland. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in personen- en familierecht en mediation en kunnen u zeker op weg helpen als u voor de keus tot scheiden komt te staan.