Advocatenkantoor Goes
Een brug slaan tussen
verschillende partijen
Mr. Dies van den Berg

Mr. Dies van den Berg
juridisch medewerker

Dies van den Berg is in 2021 cum laude afgestudeerd in civielrechtelijke richting. In datzelfde jaar is hij in dienst getreden als juridisch medewerker. Dies maakte al vroeg in zijn opleiding kennis met de advocatuur. Voordat hij in dienst trad bij Advocatenkantoor Zeeland was hij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Middelburg. Dies heeft een brede interesse op het gebied van het civiele recht. Naast de advocatuur heeft hij een passie voor de wetenschappelijke bestudering van het recht. In dat kader heeft hij zijn afstudeerscriptie geschreven als onderdeel van een boek dat zal worden uitgegeven door Boom juridisch.

Voordat Dies in 2017 met de rechtenstudie begon, studeerde hij klassiek piano aan het Rotterdams conservatorium. Hij behaalde zijn conservatoriumdiploma eveneens cum laude. Tijdens de bachelor-fase van zijn rechtenstudie werkte hij als pianodocent en begeleidde hij koren en solisten. Sinds januari 2020 is hij bestuurslid van de Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland.

vandenberg@advocatenkantoorzeeland.com