Advocaat Goes
Een brug slaan tussen
verschillende partijen

16 oktober 2019

WAB: de WW-premie

Een werkgever houdt over het brutoloon van diens werknemers loonheffingen in.  Zo draagt een werkgever WW-premies af. De hoogte van de WW-premie wordt op dit moment vastgesteld aan de hand van de sector waarin de werkgever zijn bedrijf uitoefent. De hoogte van de premie is dan bijvoorbeeld afhankelijk van de werkloosheidsrisico’s binnen een sectorgroep.

Met de inwerkingtreding van de WAB verandert dit. De wetgever wil werkgevers stimuleren hun personeel op vaste basis, voor onbepaalde tijd, in dienst te nemen. Om die reden wordt de hoogte van de WW-premie vanaf 1 januari 2020 afhankelijk van de aard van het contract. Een werkgever die een werknemer in dienst heeft op basis van een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij geen sprake is van een oproepovereenkomst betaalt vanaf 1 januari 2020 voor die werknemer een lagere WW-premie. Voor werknemers met bijvoorbeeld een nul-urencontract of een contract voor bepaalde tijd betaalt een werkgever een hogere WW-premie.

Op bovenstaande regels zijn uitzonderingen mogelijk. Zo kan een werkgever voor een BBL-leerling met een arbeidsovereenkomst ook de lage WW-premie betalen. In bepaalde gevallen kan ook voor werknemers jonger dan 21 jaar de lage WW-premie betaald worden.

Ten aanzien van de berekening WW-premie wordt zodoende vanaf 1 januari 2020 de hoofdregel veranderd. Van een gedifferentieerde sectorpremie gaat men naar een premie afhankelijk van de aard van het dienstverband. Dit wil niet zeggen dat het zonder meer voordeliger is om uw werknemer een vast dienstverband aan te bieden per 1 januari 2020. Er bestaan diverse uitzonderingen en nuances op de hoofdregel. Voor een advies op maat staan onze arbeidsrechtadvocaten voor u klaar.

 

Meer weten? Neem contact op met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof of mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek. Zij helpen u graag verder.