Advocaat Goes
Een brug slaan tussen
verschillende partijen

24 september 2019

Politie aansprakelijk vanwege het onterecht verstrekken van een wapenvergunning

Op 20 september 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2019:1409). De politie is (en blijft) aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade ten gevolge van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011.

In het geding was de onderhavige vraag of de politie Alphen aan den Rijn aansprakelijk is voor deze schade, vanwege het ten onrechte verstrekken van vijf wapenvergunningen aan Tristan van der V., omdat zijn geestelijke gesteldheid dit in de weg stond.

De Hoge Raad oordeelt dat de politie hiervoor aansprakelijk is. De Wet wapens en munitie strekt er niet alleen toe om de veiligheid van de samenleving in algemene zin te bevorderen, maar ook om te voorkomen dat individuele burgers het slachtoffer worden van onverantwoord vuurwapenbezit. De aard van de geschonden norm rechtvaardigt een ruime toerekening van schade in de zin van art. 6:98 BW.

Lijdt u schade, doordat een daartoe bevoegd orgaan ten onrechte een vergunning heeft verstrekt aan de schadeveroorzaker, doet u dan navraag bij ons. Wij helpen u graag verder!

U kunt hiervoor contact opnemen met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.