Een brug slaan tussen
verschillende partijen

17 maart 2020

Corona-virus: overmacht en de consument

De gevolgen van het corona-virus worden langzaam aan steeds duidelijker in het maatschappelijk verkeer. Horeca, scholen en kinderopvang worden gesloten, touroperators, vliegverkeer en openbaar vervoer wordt grotendeels aan banden gelegd. Steeds meer organisaties en bedrijven schieten tekort in de nakoming van hun verplichtingen. Ook jegens consumenten.

Met name professionele partijen handelende partijen doen een beroep op hun algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat de gebruiker van de voorwaarden (tijdelijk, dan wel blijvend) is bevrijd van de verplichting tot nakoming. Met andere woorden, er is wel een vliegreis met vakantie in het buitenland geboekt, maar u kunt er feitelijk niet komen. Dat is niet alleen vervelend, maar ook nog eens extra zuur als uw aanbetaling en andere gemaakte kosten niet worden terugbetaald of vergoed.

Bent u een partij die er tegen aanloopt dat een wederpartij haar verplichtingen niet nakomt onder verwijzing naar algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de toepasselijkheid en geldigheid van algemene voorwaarden en voor u corresponderen en ondersteunen bij de onderhandeling. 

Neemt u in dit kader contact op met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof en mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek. 

Dit artikel is geschreven door mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.