Een brug slaan tussen
verschillende partijen

1 februari 2021

Arbeidsrecht: wegtreiteren werknemer komt werkgever duur te staan

Een werknemer van een grote supermarktketen is gedurende langere tijd getreiterd en gepest.

Zij had het van caissière geschopt tot expeditie manager. Op een bepaald moment wordt deze werknemer getreiterd door haar leidinggevende. Deze zaak is in het nieuws geweest.

De werknemer meldt zich ziek. De werkgever veronachtzaamt vervolgens de reïntegratie verplichtingen. De werknemer laat het er niet bij zitten en krijgt uiteindelijk aanspraak op een billijke vergoeding van 2 ton(bruto). Zo oordeelde het gerechtshof Den Bosch onlangs.

Wilt u of moet u van een werknemer af? Los het dan anders op en vraag om advies.  Wordt u als werknemer getreiterd door uw leidinggevende of uw werkgever? Durf hierover de dialoog te zoeken en zoek desnoods hulp en/of spreek met een vertrouwenspersoon.

Is de situatie al geëscaleerd? Werkgever pas op uw tellen en werknemer denk aan uw bewijsvergaring.

Heeft u vragen over het niet verlengen van een tijdelijk contract dan kunt u contact opnemen met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof en mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek.

Dit artikel is geschreven door mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.