Advocatenkantoor Goes
Een brug slaan tussen
verschillende partijen
Mr. R.A.A. (Roeland) Maat

Mr. R.A.A. (Roeland) Maat
partner

Roeland Maat studeerde in 1999 af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij studeerde fiscaal recht, aangevuld met diverse onderdelen van Nederlands recht.

Roeland werd beëdigd als advocaat in 2000 en was daarna ruim 12 jaar werkzaam bij Wouters & Maat Advocaten. Daar legde hij zich toe op fiscale zaken en privaatrecht, waaronder erfrecht en ondernemingsrecht. Hij heeft daarnaast een opleiding tot mediator gevolgd.

Sinds juni 2020 is Roeland eveneens beëdigd als registerexecuteur. Hij zal in dat kader als executeur nalatenschappen afwikkelen en erfgenamen en executeurs over het werk als executeur-testamentair kunnen adviseren. Een bijzondere expertise die voortkomt uit en het sluitstuk is van een jarenlange specialisatie in het erfrecht en successierecht.

Roeland is lid van de Zijkamer en aangesloten bij OCG. Als hobby speelt hij op hoog niveau bridge.

maat@advocatenkantoorzeeland.com