Een brug slaan tussen
verschillende partijen

U verdient altijd waar u recht op heeft

Advocatenkantoor Zeeland in Goes werkt met zeer concurrerende tarieven. Bij reguliere zaken voor particulieren wordt voor de bijstand door een advocaat vanaf € 175,00 - exclusief btw (en bijkomende kosten) - in rekening gebracht. Het kan echter goedkoper.

 

Gefinancierde rechtsbijstand/subsidie

Onze medewerkers onderzoeken altijd of cliënten in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat is meestal het geval als uw gezinsinkomen per jaar minder dan € 42.400,00* bruto bedraagt of als u als alleenstaande minder dan € 30.000,00* bruto verdient en er geen sprake is van belastbaar vermogen in box 3.

De advocaatkosten blijven dan beperkt tot een eenmalige eigen bijdrage vanaf € 218,00**.

Let wel: bij een scheidingskwestie of een daaraan verwante zaak geldt per 1 oktober 2013 een afzonderlijke eigen bijdrageregeling. De eigen bijdragen zijn hoger dan die in andere kwesties. De laagste eigen bijdrage in 2023 is € 380,00.

Veel mensen die menen dat zij boven de inkomensgrens uitkomen, raden we toch aan om een kort onderzoek te laten uitvoeren.

De toets die ten grondslag ligt aan de subsidietoewijzing gaat namelijk uit van het gezinsinkomen van twee jaar geleden. Ook de eventueel betaalde hypotheekrente strekt in mindering op het bruto inkomen. De Raad voor Rechtsbijstand (de subsidieverlener) gaat uit van het verzamelinkomen dat mensen verdienen (dus na aftrekposten).

Korting

Op de eigen bijdrage is het mogelijk een korting van € 54,00 te krijgen indien u zich door het Juridisch Loket naar ons kantoor laat doorverwijzen (www.juridischloket.nl).

* Inkomensgegevens 2021 (het peiljaar)

** Laagste eigen bijdrage 2023

 

Is er ook iets gratis?

Een advocaat is meestal niet gratis, maar wij bieden u wel een gratis eerste telefonisch consult of - indien u daarnaar vraagt – een adviesgesprek van een half uur ad € 50,00 (exclusief btw). Bovendien kunt u bij ons gratis parkeren (in hartje stad) en ook de koffie krijgt u voor niets.