Een brug slaan tussen
verschillende partijen

1 november 2019

Wijziging duur partneralimentatie: gezin met kinderen

In ons vorige webartikel hebben wij gemeld dat de duur van de partneralimentatie wordt verkort tot maximaal 5 jaren. Dit geldt voor echtscheidingen die vanaf 1 januari 2020 worden aangevraagd. Er is echter wel een aantal uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen betreft het huwelijk waarin kinderen zijn geboren.

 

Inleiding

Hierna bespreken wij hoe het recht op partneralimentatie er uit ziet voor echtgenoten in een huwelijk met jonge kinderen. De duur van de partneralimentatie kan variëren van 5 tot 12 jaren. De duur is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. De verplichting om partneralimentatie te betalen duurt in ieder geval totdat het jongste kind 12 jaren oud is.

De achterliggende gedachte voor deze uitzondering is dat beide ouders een zorgtaak hebben voor de kinderen. Voor de partner die een behoefte heeft aan partneralimentatie is het lastiger om volledig zelf in de eigen behoefte te voorzien als de kinderen nog jong zijn.

 

Rekenvoorbeelden

Hierna volgt een aantal rekenvoorbeelden ter verduidelijking.

Rick en Marije zijn 8 jaren gehuwd. Marije kan na het huwelijk financieel niet rondkomen. Rick zou volgens de hoofdregel van de nieuwe wet 4 jaren lang (de helft van de duur van het huwelijk) partneralimentatie moeten betalen. Zij hebben echter twee kinderen gekregen van respectievelijk 7 en 3 jaren oud. Dit betekent dat Rick nog 9 jaren partneralimentatie moet gaan betalen.

Wat als zij nog maar een half jaar zijn gehuwd en net een baby hebben gekregen? In dat geval zal Rick bijna twaalf jaren partneralimentatie moeten betalen.

Wat als zij al 11 jaren waren gehuwd en de kinderen 11 en 9 jaren oud zijn? In dat geval duurt de verplichting om partneralimentatie te betalen vijf jaren, namelijk de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Dit geldt ook als de kinderen 15 en 13 jaren oud zijn.

Let wel: als Marije gedurende de periode waarin partneralimentatie moet worden betaald voldoende salaris gaat verdienen, hoeft Rick geen partneralimentatie te betalen. En als Marije met iemand anders gaat trouwen, of gaat samenwonen als ware zij gehuwd, eindigt de verplichting om partneralimentatie te betalen definitief.

 

Onduidelijkheid in de wet

De wet is gewijzigd omdat in de maatschappij meer en meer het idee is gaan leven dat iedere echtgenoot op enig moment zelf in zijn/haar eigen inkomen moet voorzien. Daar zijn wij het ook mee eens. Toch is in het geval van gezinnen met kinderen de nieuwe wetgeving nog niet geheel duidelijk.

De wet zegt niets over de situatie waarin de kinderen een groot deel van de tijd bij Rick gaan wonen. Marije is misschien gestopt met haar baan om voor de kinderen te zorgen. Maar omdat de kinderen bijna de gehele week bij Rick wonen, zou Marije alle gelegenheid hebben om een baan te zoeken. Is het dan nog wel redelijk dat Marije tot maximaal twaalf jaren aanspraak kan maken op partneralimentatie? En wat als Marije arbeidsongeschikt is?

In de toekomst zal moeten blijken of rechters bereid zullen zijn om de duur van de partneralimentatie van Marije alsnog te beperken.

 

Nog meer uitzonderingen

Voor schrijnende gevallen geldt een hardheidsclausule. In één van onze volgende artikelen bespreken we wat dit precies inhoudt. Eerst zullen we in een volgend artikel bespreken wat de duur is van de partneralimentatie wanneer één van de echtgenoten de pensioenleeftijd nadert.

 

mr. drs. C.G. Huijsmans (auteur) en mw. mr. N.P.M. Planthof