Een brug slaan tussen
verschillende partijen

4 november 2019

Nevenwerkzaamheden en concurrentie? Werknemer wees gewaarschuwd!

Een oud-werknemer van een Amsterdams bedrijf in de offshore-industrie claimde aanspraak te maken op diverse bonussen voor een bedrag van ongeveer € 100.000,-. Deze werknemer had in strijd met de op hem van toepassing zijnde regels niet gemeld dat hij nevenwerkzaamheden had verricht. De werkgever kon dit met bewijs aantonen, waardoor deze werknemer geen € 100.000,- aan bonussen ontving, maar een bedrag van ruim € 770.000,- moet betalen aan zijn voormalig werkgever (zie Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7305).

Indien u een werknemer heeft die u ervan verdenkt dat hij nevenwerkzaamheden verricht, is het verzamelen van deugdelijk bewijs essentieel om een vordering tot vergoeding van boetes en schade te kunnen onderbouwen. Verder kan in dergelijke gevallen van nevenwerkzaamheden uiteraard ook gedacht worden aan concurrerende werkzaamheden die ervoor zorgen dat het bedrijfsdebiet van de werkgever duurzaam wordt afgebroken.

In een dergelijk geval kan, indien dit zo is overeengekomen, de werkgever terugvallen op een concurrentiebeding met een daaraan gekoppelde boete. Is er geen concurrentiebeding overeengekomen dan kan, indien er sprake is van onrechtmatige concurrentie toch worden teruggevallen op schadevergoeding. Hieraan worden wel strenge eisen gesteld en er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden.

In voornoemde gevallen bleek het formuleren van daartoe bestemde bedingen in de arbeidsovereenkomst van groot belang. De wijze van formulering van dergelijke bedingen blijkt van belang voor de gelding van een dergelijk beding. Biedt een beding dan altijd soelaas? In bovengenoemd geval was de rechtbank Amsterdam vrij strikt in het toewijzen van het omvangrijke bedrag van € 770.000,- euro. De rechter heeft in die zaak kennelijk geen aanleiding gezien om de overeengekomen (steeds terugkerende) contractuele boete te matigen.

Wilt u als werkgever een boete of schadevergoeding van een (ex-)werknemer incasseren, of wordt u als werknemer geconfronteerd met een vordering van uw werkgever, neem dan contact op met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.