Een brug slaan tussen
verschillende partijen

9 november 2019

Nieuwe rechtspositie ambtenaren (wnra)

Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt.

Voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht. Dat betekent dat een ambtenaar naar de kantonrechter moet als hij een geschil heeft met zijn werkgever. De ambtenaar bewandelt niet meer de weg naar de bestuursrechter met daaraan voorafgaand het maken van bezwaar bij de eigen werknemer.

De invoering van het private arbeidsrecht geeft overheidswerkgevers nu ook de mogelijkheid om cao’s af te sluiten, net als marktwerkgevers. Dit kan dus vergaande gevolgen hebben voor de rechtspositie van ambtenaren. Indien u wilt weten of er voor u wat staat te veranderen en hoe u hiermee na de inwerkingtreding van de Wnra moet omgaan, neem dan contact met onze arbeidsrechtadvocaten op.

Dit artikel is geschreven door mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.