Een brug slaan tussen
verschillende partijen

27 maart 2020

Scenario’s voor arbeidsrechtelijke gevolgen van het Corona-virus

Het Centraal Plan Bureau (CPB) schetste op donderdag 26 maart 2020 vier mogelijke scenario’s van de economische gevolgen van het Coronavirus.

Ook de werkloosheid werd in de scenario’s meegenomen. Het CPB noemde in dat kader de navolgende mogelijkheden:

 

  1. Mede door steunpakket blijft­ aantal ontslagen beperkt;
  2. Tijdelijke contracten minder verlengd, starters vinden moeilijk een baan;
  3. Bedrijven zijn niet langer in staat al hun personeel in dienst te houden;
  4. Werkloosheid loopt door lange en diepe recessie hard op.

Er zit een opbouw in de verschillende scenario’s. Scenario 1 gaat uit van de situatie dat de Coronamaatregelen 3 maanden duren. Scenario 2 en 3 gaan uit van Coronamaatregelen die 6 maanden duren en scenario 4 kan zich voordoen als de Coronamaatregelen één jaar of langer aanhouden.

In alle gevallen beïnvloedt en verstoort het coronavirus de arbeidsmarkt.  Waar doet u dan als werkgever goed aan? Behoudt u voor nu uw personeel met behulp van bijvoorbeeld het steunpakket? Vraagt u toch ontslag aan wegens bedrijfseconomische omstandigheden? Past u de contracten aan van (nieuwe) werknemers? Wat doet u als er op dit moment juist extra personeel nodig is, welk contract biedt u hen aan? Zijn de maatregelen die u nu treft op lange termijn wel goed voor uw bedrijf?

Hoe gaat u om met afwezigheid door corona, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, min-uren en vakantiedagen?

Het is op dit moment niet te zeggen hoelang de maatregelen zullen duren. Wel kunt u als werkgever zo goed mogelijk voorbereid zijn op mogelijke scenario’s en (personeels)risico’s zoveel mogelijk beperken.

In alle gevallen geldt dat maatwerk geboden is. Welke (voorzorgs-)maatregelen doeltreffend zijn, verschilt per branche en bedrijf. Laat u dus voorlichten!

Mr. Geijtenbeek en mr. Berkhof helpen u graag verder.

Dit artikel is geschreven door mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek