Een brug slaan tussen
verschillende partijen

8 april 2020

Arbeidsrecht: kan het niet verlengen van een tijdelijk contract via Whatsapp worden medegedeeld?

Artikel 7:668 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, moet informeren of het contract wordt voortgezet of juist niet.

De kantonrechter te Amsterdam heeft op 10 juni 2015 geoordeeld over de vraag of aan deze aanzegverplichting is voldaan, indien de aanzegging per Whatsapp wordt gedaan in plaats van schriftelijk.

De kantonrechter stelde vast dat de werknemer op het Whatsappbericht van de werkgever heeft gereageerd.  Daardoor moet ervan worden uitgegaan dat dit bericht de werknemer heeft bereikt. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever in dat geval voldaan aan haar aanzegverplichting.

Op de uitspraak is de nodige kritiek gekomen. Niet alleen vanwege het gebruik van Whatsapp in plaats van de schriftelijke eis uit de wet, maar ook omdat de inhoud van het bericht toen dat is verzonden een andere strekking had, namelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Overigens wordt in veel gevallen een elektronisch bericht, zoals e-mail en een Whatsapp-bericht op één lijn gesteld.

Heeft u vragen over het niet verlengen van een tijdelijk contract dan kunt u contact opnemen met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof en mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek.

Dit artikel is geschreven door mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.