Een brug slaan tussen
verschillende partijen

29 december 2020

Ontslag op staande voet: werkgever toch de sigaar

Rechtbank Gelderland 26 november 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6599

Een werknemer van een bedrijf rookte afgelopen zomer een sigaret op een plaats waar dit volgens het bedrijfsbeleid niet mag. De werkgever geeft deze werknemer op staande voet ontslag.

Het was niet de eerste keer dat deze werknemer zich niet aan het rookbeleid hield. In 2017 kreeg de werknemer al een waarschuwing omdat hij zich niet hield aan de rookpauzes. In april 2020 kreeg hij een ‘allerlaatste’ waarschuwing vanwege ‘roken op een niet toegestane plek’. Met het sigaretje in juli 2020 kwam dat dus op 3x.

De werkgever had een duidelijk rookbeleid ontwikkeld. Daaruit bleek wat wel en niet was toegestaan. Desondanks blijkt het gegeven ontslag op staande voet niet terecht.

De werkgever had met ingang van 2019 het nieuwe rookbeleid ingevoerd. Daarin is opgenomen dat een werknemer twee waarschuwingen krijgt en pas bij een volgende overtreding volgt ontslag. De werkgever maakte de optelsom: 1) 2017; 2) april 2020; en 3) juli 2020. De rechter volgt dat niet. De eerste waarschuwing kreeg de werknemer voor het ‘niet naleven van de rookpauzes’, zoals dat geregeld was in het oude rookbeleid van vóór 2019. Om die reden telt deze keer niet mee ten aanzien van het nieuwe rookbeleid. Volgens dat nieuwe rookbeleid had de werkgever nog een laatste kans moeten geven en dat was niet gebeurd. Ook vond de rechter dat de werkgever de persoonlijke omstandigheden van de werknemer onvoldoende had meewogen bij het besluit om ontslag op staande voet te geven.

De moraal van dit verhaal is dat een werkgever zich bewust moet zijn van:

- de inhoud van haar eigen beleid; en

- dat zij dit beleid strikt dient te hanteren; en

- wat de gevolgen van het beleidswijziging of aanpassing; en

- zij weloverwogen ontslag op staande voet geeft;

 

Staat u op het punt om ontslag op staande voet te geven vanwege overtreding van uw beleid, wilt u beleid maken of beleid wijzigen, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

 

Dit artikel is geschreven door mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.