Een brug slaan tussen
verschillende partijen

9 april 2020

Bij herstel dienstverband geldt ook het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang

Op 7 april 2020 heeft het gerechtshof Den Haag in een zaak uitspraak gewezen tussen Post NL en een werknemer die was ontslagen (Hof Den Haag 7 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:561). De werknemer vocht het ontslag aan met succes.

Het gerechtshof boog zich over de vraag wat de arbeidsomvang van de werknemer was geweest. In de arbeidsovereenkomst stond 20 uren per week opgenomen, maar het wettelijk rechtsvermoeden ex artikel 7:610b BW bracht met zich dat werd aangenomen dat de arbeidsomvang 24,5 uren per week betrof.

Dit had tot gevolg dat de werkgever aan de werknemer een aanzienlijke som aan achterstallig loon diende te betalen, te verhogen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en proceskosten.

 Bent u ontslagen en wilt u dit ontslag aanvechten dan kunt u contact opnemen met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof en mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek.