Een brug slaan tussen
verschillende partijen

17 maart 2020

Corona-virus: werktijdverkorting, kortdurend zorgverlof, opschorting loon en faillissement

De opkomst van het corona-virus kam ook voor werknemers vergaande gevolgen hebben. In bepaalde branches is een algehele sluiting van toepassing, zoals de horecabranche, de toeristische en recreatieve sector, met ook directe gevolgen voor organisatoren van evenementen en in hun kielzog faciliterende bedrijven en hun werknemers. Er is nu veel oog voor de werkgever, maar ook de werknemers zitten met prangende vragen.

Werknemers hebben vragen omtrent voortzetting van het dienstverband, de aankondiging van werktijdverkorting, het indienen van verzoeken in het kader van calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof, enzovoorts. Van werknemers wordt veel verwacht en gevergd. Van een goed werknemer mag ook flexibiliteit worden verwacht, maar hoe ver reikt dit, indien het betalen van loon op de tocht staat en werknemers worden opgedragen om volstrekt ander werk uit te voeren dan past bij de functie.

Daarnaast kunnen werknemers te kampen krijgen met schulden- en betalingsproblematiek van hun werkgevers met alle gevolgen voor hen van dien. Faillissementen zijn bij voortzetting van de huidige corona-maatregelen vermoedelijk onvermijdbaar. Het is niet ondenkbaar dat werkgevers naar vergaande (somt onterechte) maatregelen als opschorting van loon in verband met vermeende schuld aan het ontstaan en oplopen van het corona-virus zullen grijpen. Betekent dit dan dat wanneer een dienstverband met instemming van het UWV of de rechter eindigt een werknemer verwijtbaar werkloos wordt?

Bent u werknemer en heeft u vragen dan is het verstandig om u tijdig te laten informeren, ook wanneer u of uw naasten worden geconfronteerd met het corona-virus. Wij kunnen u dan ondersteunen in de communicatie met uw werkgever om ervoor te zorgen dat de door het corona-virus veroorzaakte onbalans zoveel mogelijk wordt gecompenseerd. U kunt met vragen terecht bij mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof en mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek.

Dit artikel is geschreven door mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof.