Een brug slaan tussen
verschillende partijen

2 juli 2019

Wet Affectieschade in werking

Per 1 januari 2019 de Wet Affectieschade in werking getreden. Met de komst van deze wet kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ongeval of geweldsmisdrijf aanspraak maken op een gemaximeerde vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als erkenning en genoegdoening van de naasten en nabestaanden. Vanzelfsprekend neemt deze vergoeding het leed en het verdriet niet weg.

Vóór 1 januari 2019 was het niet mogelijk om een smartengeldvergoeding voor naasten en nabestaanden te krijgen. Nederland liep in dat opzicht achter op andere Europese landen. Bovendien leverde het veel ongenoegen en frustratie op.  De wetgever erkent nu met de invoering van deze wet de positie van een naaste of nabestaande van een slachtoffer van een ongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf.  Indien een naaste aanspraak wil maken op een vergoeding dient er in ieder geval sprake te zijn van ernstig en blijvend letsel.

Volgens de wet (artikel 6:107 lid 2 en artikel 6:108 lid 4 BW) is de kring van gerechtigden die aanspraak kunnen maken op een vergoeding beperkt. Het moet dan gaan om:

  • De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het slachtoffer;
  • De levensgezel die met het slachtoffer duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert;
  • De (adoptief) ouder van een minderjarig slachtoffer of van een meerderjarig slachtoffer dat met de (adoptief) ouder in gezinsverband samenleeft;
  • Het minderjarige (adoptief) kind of het meerderjarige (adoptief) kind dat met het slachtoffer in gezinsverband samenleefde;
  • Degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft;
  • Degene voor wie het slachtoffer duurzaam in gezinsverband de zorg heeft.

De hoogte van de affectieschade is afhankelijk van de relatie tot het slachtoffer. Het Besluit Vergoeding Affectieschade maakt onderscheid in verschillende categorieën en gemaximeerde vergoedingen. De hoogte van de affectieschade is afhankelijk van de relatie tot het slachtoffer:
 

Kring van gerechtigden

Ernstig en blijvend
letsel

Overlijden

Ernstig en blijvend letsel
door een misdrijf

Overlijden door
een misdrijf

Echtgenoten en geregistreerde partners

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Levensgezellen

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Minderjarige kinderen en ouders

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Pleegkinderen en ouders

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders

€ 12.500

€ 15.000

€ 15.000

€ 17.500

Zorg in gezinsverband

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Overige nauwe persoonlijke relaties

€ 12.500

€ 15.000

€ 15.000

€ 17.500

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-133.html
 

Heeft u ook recht op een vergoeding?
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergoeding? U kunt hiervoor contact opnemen met mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof. Indien u zelf letselschade heeft geleden, helpen wij u ook graag verder bij het letselschadeverhaal.