30 december 2021

Wijzigingen arbeidsrecht 2022

Met ingang van het nieuwe jaar staan er een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen voor de deur. Wij zetten deze hieronder op een rij.

Verbod rookruimtes op de werkvloer

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een rookruimteverbod op de werkvloer. Dit verbod gaat gelden voor alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of dient te verrichten. Van de werkgever wordt verwacht dat hij hier proactief invulling aangeeft, het verbod oplegt, erop toeziet en handhaaft. Het is komt erop neer dat er dus beleid op dit punt moet worden ontwikkeld en dat de werknemers en leidinggevende ook de verantwoordelijkheid hebben om zich hieraan te conformeren.  Het verbod geldt ook voor bedrijfsvoertuigen, zoals werkbusjes, leasesauto’s, enzovoorts. Er komt ook een meldpunt voor werknemers om overtreding te melden bij de NVWA. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt toezicht op de handhaving van dit rookverbod en kan bij overtreding een forse bestuurlijke opleggen aan de werkgever. Werknemers kunnen niet beboet worden.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt met ingang van 2022 verhoogd met € 2.000,- van € 84.000 naar € 86.000 bruto.

 

 

 

Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers bij staking wegens ziekte

Sinds 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege ofwel pensionering of overlijden van de eigenaar, recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding. De mogelijkheid tot compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte is nog niet vastgelegd. Zodra hieromtrent meer bekend is, lichten wij u nader in.

Verkorting loondoorbetalingsperiode bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

De loondoorbetalingsperiode bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2022 verkort van 13 naar 6 weken. Hoogstwaarschijnlijk, omdat het besluit hiertoe moet nog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Herziening WW-premie bij meer dan 30% overwerk

Vanaf 2022 moeten werkgevers weer rekening houden met een mogelijke herziening van de lage WW-premie bij meer dan 30% overwerk. Dit geldt hoofdzakelijk bij parttimers die minder dan 35 uren per week werken. Deze herzieningsgrond was voor 2020 en 2021 tijdelijk opgeschort vanwege de COVID-situatie, omdat in als de zorg extra overwerk nodig was. Het kabinet heeft (nog) niet aangegeven deze opschorting te verlengen, zodat deze herzieningsgrond vanaf 1 januari 2022 weer in werking treedt.

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Indien echter blijkt dat vaste werknemers meer dan 30% hebben overgewerkt, betalen werkgevers alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering (dus betaald verlof) gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Ze krijgen dan 50 procent van hun dagloon doorbetaald tot 50 procent van het maximumdagloon. Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen; daarna vervalt het. De overige 17 weken verlof van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald en kunnen tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het is aan te bevelen om in dit kader een goede administratie te voeren.

Heeft u vragen over voornoemde wijzigingen dan kunt u contact opnemen met mr. A.C.F. Berkhof.