Een brug slaan tussen
verschillende partijen

16 oktober 2019

Wijziging duur partneralimentatie: algemeen

Op 23 augustus 2019 is de Wet herziening partneralimentatie gepubliceerd. De vraag is: wat betekent dit voor u? Kort gezegd: de duur van de partneralimentatie die in de toekomst wordt toegekend wordt korter. Hoe en op welke wijze is geregeld in de Wet herziening partneralimentatie. Deze geldt voor echtscheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

 

 

Inleiding

De komende weken zullen wij u door middel van meerdere artikelen op de hoogte brengen van de gevolgen van de Wet herziening partneralimentatie. In dit artikel worden de algemene uitgangspunten besproken. In de daaropvolgende artikelen worden de in de Wet herziening partneralimentatie opgenomen uitzonderingen besproken: een huwelijk met kinderen en een huwelijk met een partner die de pensioengerechtigde leeftijd nadert.

Als u over onvoldoende inkomen beschikt om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, kunt u ten tijde van de echtscheiding én op een later moment aanspraak maken op partneralimentatie. Stelt de rechter geen termijn vast voor de duur van de door uw ex-echtgenoot te betalen partneralimentatie, dan eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie voortaan automatisch na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van uw huwelijk. Deze termijn wordt begrensd door een maximum termijn van vijf jaren. De termijn voor het betalen van partneralimentatie gaat lopen op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

 

Rekenvoorbeelden

Wat betekent dit in praktijk? Stel u bent op 1 juli 2012 in de gemeente Goes gehuwd. U hebt geen kinderen gekregen. U gaat na 1 januari 2020 scheiden. Na acht jaar huwelijk wordt de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank. De echtscheiding wordt op 1 augustus 2020 ingeschreven in de registers van de burgerlijk stand van de gemeente Goes. De rechtbank heeft bepaald dat uw ex-echtgenoot aan u partneralimentatie dient te betalen, te weten € 500,00 per maand.

In voorgaande situatie is uw ex-echtgenoot verplicht om met ingang van 1 augustus 2020 aan u een bedrag van € 500,00 per maand te betalen. Deze verplichting eindigt op 1 augustus 2024. Deze termijn is gelijk aan de helft van de duur van uw huwelijk.

Wat als uw huwelijk dertien jaar heeft geduurd en u op 1 juli 2007 was gehuwd? In dat geval eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie op 1 augustus 2025. Deze termijn wordt begrensd door het feit dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie, in de voorgaande situatie, is begrensd op vijf jaar en dus niet gelijk is aan de helft van de duur van uw huwelijk.

 

Tot slot

Let op: voorgaande rekenvoorbeelden gelden voor een huwelijk zonder kinderen. In het volgende artikel zal de verplichting tot het betalen van partneralimentatie na een huwelijk met kinderen worden besproken.

Heeft u hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, wij helpen u graag!

 

mw. mr. N.P.M. Planthof (auteur) en mr. drs. C.G. Huijsmans